hits

mars 2012

Viktig melding fra blogg.no

31.03.2012 kl.15:16
Skrevet av blogg.no

 

Blogg.no, ACTA/SOPA/PIPA og hva som tillates på vår plattform

Blogg.no har siden onsdag blitt utsatt for løpende tjenestenektangrep.
Dette har ført til at våre nær 700 000 bloggere har blitt nektet adgang til sine blogger fordi personene bak angrepene i perioder har lyktes med sitt angrep.

Vi vet ikke hva årsaken til at noen ønsker å hindre våre bloggere å få blogget, men i dag mottok vi følgende e-postmelding til vårt  supportapparat:

--

Fra: Anonymous
Sendt: 31. mars 2012 12:25
Til: hjelp@blogg.no
Emne: Anonymous

Kjære blogg.no.

Dette DDOS angrepet ble utført på bekostningene av ACTA/SOPA/PIPA og at dere tillater undervektige modeller som gir dårlig selvtillit hos andre, derfor ber jeg dere ta tak i sånne blogger/bilder. Hvis ikke så fortsetter Anonymous og angripe blogg.no.


We are Anonymous.
We are Legion.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us

--

Nå tviler vi på at Anonymous står bak et angrep på en plattform som tilrettelegger for fri ytring, men uavhengig av hvem som står bak så er følgende å si om blogg.no?s forhold til de tingene som tas opp i mailen.


Undervektige modeller

Først dette med at vi tillater undervektige modeller.  Vi antar at dette har med oppslaget tidligere i uken, hvor VG skrev om bloggere som er pro ana og lignende. Vi er blitt spurt i artikkelen om vi tillater denne typen blogger og er blitt sitert riktig. Men i medieverden kan ikke alt komme med.  Det er vanskelig å på den ene siden stå opp for fri ytring, og på den annen side  ta hensyn til brukere og besøkende av en plattform som vår. Men vi sletter mye slikt innhold løpende, og når det er snakk om pro ana blogger er det snakk om mange hundre blogger som er tatt vekk på blogg.no bare de siste 2 årene.

Dette er hva vi svarte i forhold til konkret sletting:

VG: Hvorfor fjerner ikke dere bloggene slik Tumblr og Pinster har gjort?
VÅRT SVAR: Vi kjenner ikke til hva disse har gjort i denne sammenhengen, men et raskt søk på nettet viser at de ikke har fjernet alt innhold av denne karakteren. Som sagt er vi opptatt av å følge norsk lov, og sørge for at vår plattform ikke er arena for innhold som bryter med denne. Men vi hverken kan eller ønsker ikke å utøve sensur av våre bloggere. I visse tilfeller velger vi likevel å sperre eller slette blogger, men det er vanskelig å vite hvor en setter slike grenser. Når det gjelder spiseforstyrrelser og lignende så har vi gjort en del allerede, siden vi har mange unge kvinner i vårt nettverk. Vi har eksempelvis fjernet annonser for slankeprodukter og lignende fra blogg.no. Mht enkeltstående blogger så ser vi gjerne på hva andre aktører har gjort i denne sammenhengen, dersom dette er gode løsninger, men det er viktig å understreke at vi ikke fjerner blogger kun fordi de har et kontroversielt innhold.


Det som vi kan forstå er at det er vanskelig å ut fra våre vilkår (TOS) å se hvor grensene settes for sletting. Vi har derfor siden før jul jobbet med å bedre våre vilkår slik at det skal bli lettere for våre bloggere og besøkende å vite hva som er ok, og hva som ikke er ok.  Noen av vilkårene er allerede lagt ut, mens andre var planlagt publisert i forbindelse med den planlagte lanseringen av ny blogsoft. Siden angriperne mot oss åpenbart synes det er dumt at bloggere blogger om undervektige modeller så velger vi å legge dem ut noen dager før planlagt her:

Uavhengig av hva norsk lovgivning sier vil vi forbeholde oss retten til å fjerne innlegg og bilder eller slette blogger som:

-        Er rasistiske
-        Er tilknyttet, fremmer eller alminneliggjør aktivistorganisasjoner som fremmer terrorisme, vold eller antidemokratiske retninger. Dette inkluderer politisk aktivisme som fremmer væpnet revolusjon, nasjonalsosialisme, fascisme, teokrati og lignende.
-        Er tilknyttet eller fremmer sekteriske religiøse eller ideologiske bevegelser
-        Har som formål å henge ut enkeltpersoner (gossipblogger, mobbing, papparazzi og lignende)
-        Forherliger, fremmer eller alminneliggjør bulimi, anoreksi (pro ana/mia), thinspiration og lignende
-        Forherliger, fremmer eller alminneliggjør selvskading, selvmord og lignende
-        Forherliger, fremmer eller alminneliggjør narkotika og rus eller lignende
-        Forherliger, fremmer eller alminneliggjør vold og kriminalitet eller lignende

Dette er ikke regler for å hindre ytringsfriheten i Norge, men er et forsøk på å ha klare retningslinjer for hva som tillates på blogg.no når vi hensyntar hvem som faktisk bruker blogg.no mest.

 

ACTA/SOPA/PIPA

Vi er usikre på hva som menes med "på bekostningene av ACTA/SOPA/PIPA". Men til det er å si at vi ikke har en en aktiv rolle å spille i de prosessene som foregår i USA, EU og Norge det her henvises til.

- SOPA eller Stop Online Piracy Act,, er et amerikansk lovforslag som ble introdusert i Representantenes hus den 26. oktober 2011 av representant Lamar S. Smith. Forslaget er omstridt og har ennå ikke blitt tatt opp i Norsk politisk debatt - naturlig nok. Blogg.no har uansett ingenting med amerikansk politikk å gjøre, og ser ingen grunn til at vi skal ha det. Vi mener som mange andre at dette er et forslag som går i feil retning, og håper på vegne av våre amerikanske venner at det ikke blir vedtatt. Men vi har altså ingenting med dette forslaget å gjøre.

- Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) er en multilateral avtale (avtale mellom stater) for håndhevelse av immaterielle rettigheter. Avtalen søker å opprette et juridisk rammeverk rundt vareforfalskning, synonympreparater og opphavsrettsbrudd på Internett.
Igjen er dette noe blogg.no ikke har noe med å gjøre, eller har vært med på å utarbeide. Vi støtter oppunder opphavsretten og ønsker at våre bloggere skal ha denne retten, så vel som andre. Vi har også i våre vilkår at vi forventer at en blogger på blogg.no ikke bryter med opphavsrettslige lover. Oppdager vi at opphavsretten er brudt, plikter vi iht Norsk lov å fjerne innholdet uten unødig opphold iht den Norske E-handelsloven. men vi forholder oss altså til regelverket knyttet til lover, og har ingenting med internasjonale samarbeidsavtaler å gjøre.

Så til sist; PIPA. Igjen er vi i USA, og igjen er det et lovforslag som ble fremmet i fjor. i dette tilfelle av Senator Patrick Leahy. Som i tilfelle med SOPA, så er dette noe som pågår i det amerikanske politiske systemet - langt vekk fra blogg.no's hverdag. Vi håper imidlertid ikke at denne type lovforslag får gjennomslag i Norge, men det er som sagt et hypotetisk spørsmål så lenge dette kun er et forslag i en annen stats parlamentariske system.

Uavhengig av om de som angriper våre bloggere nå liker dette svaret eller ikke, så er det dette som er de faktiske forhold.

Mvh
Kjetil Manheim
Daglig leder
blogg.no

Blogg.no utsatt for angrep

28.03.2012 kl.20:40
Skrevet av blogg.no

 

Vi beklager det sterkt, men vi er nok en gang vært utsatt for et tjenestenektangrep.

Det betyr at blogg.no og bloggsoft.no tidvis vil være ustabil eller utilgjengelig. Årsaken til dette er at angrepet til tider klarer å oppta all kapasitet på linjene våre, slik at vanlige besøkende ikke kommer gjennom.

Det er ikke fare for innhold på bloggene, dette er et angrep hvor personene bak kun har som mål å knele servere og brannmurer gjennom massiv trafikk. Vi jobber med å løse problemene, men så lenge angrepet forsetter vil det være perioder med nedetid.

 


Gjøre bilder mindre for enklere opplasting (tutorial)

27.03.2012 kl.23:12
Skrevet av blogg.no

 

Dersom du har problemer med at bildeopplasting blir avbrutt eller tar lang tid, kan du forsøke å gjøre bildene mindre før du laster dem opp. Her en en tutorial for å gjøre dette enkelt i MS Paint. Prinsippet er det samme i andre bildebehandlingsprogrammer.

 

NB! Jeg har engelsk windows, og navn på knapper osv. er derfor på engelsk hos meg.

Gjøre bilder mindre i Paint

 1. Åpne Paint ved å klikke på startknappen, velge "All Programs", deretter velge "Accessories" (Tilbehør), og så klikke på "Paint".

 2. Klikk Paint-knappen (den blå oppe til venstre), velg "Open" (Åpne), velg bildet du ønsker å skalere, og klikk "Open" (Åpne).
  Nå kan du se hvor stort bildet er, og hva filstørrelsen er:  Dette er et helt vanlig bilde, tatt med kompaktkameraet mitt. Det er så stort at du ser bare litt av øverste, venstre hjørne.
  2,9MB er vanvittig mye når man skal laste opp et bilde... Laster du opp 10 bilder samtidig er det 29MB tilsammen - og det tar tid! Noen av dere laster opp bilder på utrolige 12-15MB og da trenger man en veldig rask internettlinje for at det skal fungere.

 3. I fanen "Home" (Hjem?) velger du "Resize".
 4. Pass på at Maintain aspect ratio er krysset av, sånn at bildet beholder høyde/bredde-forholdet.

  Velg ny bredde (høyden oppdateres automatisk når boksen er krysset av (og omvendt)). 5. Velg enten prosent eller piksler:
  (Jeg bruker piksler i dette eksempelet. Normal bredde for et bilde på blogg.no er 800 piksler eller mindre, det største du kan laste opp er 1000 piksler.)

  • Skriv inn den nye bredden (eller høyden)

  • Klikk OK
 6. Klikk Paint-knappen (den blå oppe til venstre), velg "Save as" (lagre som), og velg jpg.
 7. Gi det nye, mindre bildet ditt et nytt navn (jeg pleier bare å legge til "web" bak originalnavnet) og trykk "Save" (Lagre).
 8. Nå kan du se den nye bildestørrelsen og filstørrelsen... Litt av en forskjell, ikke sant? I dette eksempelet er filstørrelsen nå bare 1/20 av hva den var før.

 

Lykke til. :)

 

Sperre mot hotlinking

25.03.2012 kl.23:58
Skrevet av blogg.no

 

Blogg.no tester for øyeblikket en sperre mot hotlinking av bilder som ligger på blogg.no's servere.


Hotlinking
Hotlinking er et begrep brukt om det å bruke en link til et bilde som er lagret på et annet nettsted en nettstedet bildet blir vist på. For eksempel, i stedet for å lagre bildet "bilde.jpg" og laste det opp til sin egen nettside, bruker man en link til bildet, slik at bildet vises inline, men lastes fra det andre nettstedet.

Vi tester for øyeblikket en sperre som gjør at bilder som ligger på blogg.no's servere ikke vil fungere på andre nettsteder.

Det er fremdeles mulig å dele bilder ved å linke til dem med direkteurl.
Bildene dine vil fremdeles vises i Bloglovin', blogglisten.no, "del på Facebook" og lignende.

 


Hvorfor gjør vi dette?


Stjeler båndbredde

Hotlinking bruker båndbredde fra nettstedet bildet er lagret på, og eieren av nettstedet betaler for bruken av båndbredde. Utstrakt bruk av hotlinking vil også gjøre bildelastingen tregere for alle. Dette er grunnen til at mange nettstedseiere bruker .htaccess til å bytte ut bilder med f.eks. en reklame eller en advarsel, for å gjøre det mindre attraktivt for andre nettstedseiere å stjele båndbredde ved å hotlinke bilder.

Hotlinking kan sammenlignes med en tilfeldig person som plugger sine apparater inn i dine stikkontakter, og bruker av din strøm uten tillatelse, og lar deg betale for det.


Bonus: Vanskeligere å "stjele" bilder
Ved å ikke tillate hotlinking har vi samtidig gjort det litt vanskeligere og mer tungvint for andre å stjele bruke DINE bilder. Det er selvfølgelig fremdeles mulig å laste ned bildene (ellers ville vi ikke kunnet vise dem i det hele tatt), og man kan alltid ta printscreen av bilder som vises på skjermen.

Den store forskjellen er at dersom noen finner ditt bilde i Google, og vil bruke det f.eks. i en blogspot-blogg, må vedkommende ta seg bryet med å laste ned bildet først, og deretter laste det opp selv.

 

Dagens bloggutfordring!

24.03.2012 kl.13:28
Skrevet av blogg.no

 

Har du hatt verdens minst innholdsrike dag? Ingenting å blogge om?
Har inspirasjonen forlatt deg?!?

Prøv en av våre utfordringer, i stedet for å blogge at du ikke har noe å fortelle!

 Her kan du "abonnere" på (nesten) daglige utfordringer til bloggtema, eller bare stikke innom når du føler at kreativiteten trenger litt hjelp.

 

Hva skal du i påsken?

22.03.2012 kl.15:05
Skrevet av blogg.no

Påsken i år nærmer seg med stormskritt og i den anledning er det mange som skal på hytta, stå på ski eller på The Gathering. Det skal blant annet vi!Blogg.no kommer til å være tilstede under hele The Gathering 2012. Vi kommer til å stille med videointervjuer, spillbloggere og samtidig ønsker vi at så mange som mulig av våre bloggere, som skal dit, tar kontakt med oss. Derfor har vi satt opp en spørreundersøkelse for å finne ut hvor mange av dere vi kan vente oss å treffe på The Gathering 12.

Hvis du skal på The Gathering 2012, så sees vi kanskje? ;)


Spørreundersøkelsen er nå avsluttet.

Varsel om nedetid i natt (natt til torsdag)

21.03.2012 kl.21:31
Skrevet av blogg.no

 

Blogg.no og blogsoft.no vil være nede i korte perioder mellom kl. 01 og 06 i natt grunnet oppgraderinger. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Vi deler ut 5 billetter til SprintSki på torsdag

19.03.2012 kl.23:08
Skrevet av blogg.no

 

Konkurransen er nå avsluttet. Vinnerne vil bli kontaktet i løpet av dagen (onsdag).

 

Vi deler ut 5 billetter til SprintSki på torsdag. 5 bloggere får muligheten til å se Petter vs. Petter på Bislett.
Legg inn bloggadressen din i en kommentar her for å delta.

NB! Dere som allerede har kommentert på Facebook er med i konkurransen. Vi måtte flytte påmeldingene hit grunnet FB-regler.

Les mer om SprintSki på Bislett her.

Regler og retningslinjer for brukere på blogg.no

11.03.2012 kl.21:29
Skrevet av blogg.no
Vi har nå en ny side med regler og retningslinjer for bruk av blogg.no, forhåpentligvis litt enklere å tyde enn selve vilkårene.

Les våre regler og retningslinjer for bruk av blogg.no her.

 
Hvordan bruke eget domene til bloggen?

10.03.2012 kl.12:02
Skrevet av blogg.no

 

Det er mange som lurer på hvordan de kan koble eget domene til bloggen sin. Her er en enkel forklaring på hvordan man kan gjøre dette.

Først må du ha et eget domene. Dette kjøper man hos en registrar. Du kan bruke hvilken registrar du vil, så lenge de tilbyr tjenesten www-videresending. Dersom du bare skal videresende besøkende til bloggen din trenger du kun denne funksjonen (det er ikke nødvendig med e-post eller webhotell). Dette innlegget forklarer ikke hvordan du kjøper et domene.

Her kan du lese om hvordan man kjøper et domene

OBS! Noen bloggsteder lar deg kjøpe domene gjennom dem (ofte til overpris). Da risikerer du at dette nettstedet blir stående som registrant på f.eks. dinblogg.no eller dinblogg.com, og dermed eier "ditt" domene. Dersom du da etter et par måneder skulle bestemme deg for å flytte bloggen til et annet sted risikerer du at du ikke får flyttet domenet - siden du ikke eier det selv.
I tillegg vil den som styrer domenet faktisk ha tilgang til all e-posten din dersom domenet er kjøpt med e-posttjeneste.

Her kan du sjekke om et domene er ledig, eller se hvem som eier et bestemt domene (skriv inn domenenavnet i søkefeltet og velg no/com/net. Trykk "Ok". Finn domenenavnet i listen og trykk på "eierinformasjon")
Er domenet ledig kan du kjøpe det.Det lureste (og billigste) er å kjøpe domenet selv, direkte hos en registrar som f.eks. Domeneshop.

NB! I eksemplet under har jeg brukt screenshots fra domeneshop.no. Sidene vil se annerledes ut hos en annen registrar, men prinsippet er det samme. Les manualen der du kjøpte ditt domene.
Eget domene er ikke dyrt. Eksempelvis koster et .net-domene kr. 70 pr år, og et .com-domene koster kr. 90 pr år hos domeneshop.no. Det finnes andre, billigere registrarer om man leter litt.

 

I dette eksempelet skal jeg koble adressen http://eirik.finnstein.net/ til bloggen http://minecraft.blogg.no.


Først logger jeg inn hos min registrar, og velger domenet jeg vil videresende (dersom du bare har ett domene vil det bare stå ett domenenavn der):Deretter velger jeg tjenesten jeg vil bruke:Så fyller jeg inn adressen som skal videresendes, og hvor den skal videresendes.
For at den nye adressen skal bli stående i adressefeltet når man kommer inn på siden, krysser jeg av på "Cloaked forwarding" (skjult videresending).

 

Du kan legge inn flere adresser om du vil. Her har jeg lagt inn blogg.finnstein.net og eirik.finnstein.net, og begge videresender til til samme side, minecraft.blogg.no.
Vær klar over at dersom du ønsker at videresendingen skal fungere både med og uten "www" foran, må du legge inn to videresendinger, en med "www" og en uten, slik at både http://domenenavn.net og http://www.domenenavn.net peker til samme adresse.
Det tar ca. 1 time fra man har lagt inn endringer til de fungerer. Når videresendingen min er oppdatert kan jeg skrive http://eirik.finnstein.net/ i adressefeltet i nettleseren, og komme rett inn på bloggen hos blogg.no. 

 

Lurt å tenke over:

Dersom du bruker "Skjult videresending" (Cloaked forwarding) vil bloggen vises i en usynlig ramme som styres av registraren. Det betyr at bare hovedadressen blir stående i adressefeltet også når man klikker seg inn på innlegg, i stedet for urlen til selve innlegget.

Det er heller ikke mulig å å legge inn eget favikon på denne rammen.

Om disse tingene er viktige for deg bør du ikke merke av for skjult videresending.

 

 

Planlagt nedetid: Blogsoft.no - kl. 02-05

07.03.2012 kl.11:39
Skrevet av blogg.no

Grunnet serverflytting og omlegging av serverparken vår blir blogsoft.no utilgjengelig mellom kl. 02:00 og kl. 05:00 natt til torsdag 8. mars. Det vil altså ikke være mulig å logge inn.
Det vil heller ikke være mulig å legge inn kommentarer eller opprette nye blogger i denne perioden.

Vi beklager ulempen.
iPhone-appen: Versjon 1.2 ligger ute nå

05.03.2012 kl.00:58
Skrevet av blogg.no

 

Dessverre opplevde flere brukere problemer med versjon 1.1 av appen for iPhone/iPad/iPod i uken som var.
Det ligger nå ute en ny versjon av appen, versjon 1.2, der feilen er fikset.

Dersom du har problemer med iPhone-appen må du oppdatere til den nye versjonen.

Det er ingen andre endringer i appen. Kun feilfiksen.

 

 

Regler/vilkår for utbetalinger til Topp 20

01.03.2012 kl.19:49
Skrevet av blogg.no

Endringer fra 1. mars 2013
http://info.blogg.no/1360590260_endring_i_utbetalinge.html

Sist oppdatert 1. mars 2015

Regler/vilkår for utbetaling er:

 1. Det er gjennomsnittsplassering på bloggtoppen fra foregående måned som avgjør om og evt. hvor mye bloggeren får betalt. Utbetaling vil normalt skje i den siste uken i inneværende måned.
 2. Det ikke lov å jukse, dvs kjøpe trafikk, bruke automatisk trafikk eller lignende, eller å reklamere for bloggen ved å "spamme" kommentarer hos andre bloggere.
 3. Bloggen må ha vært aktiv gjennom hele foregående måned (det vil si at bloggen må være opprettet måneden før foregående måned eller tidligere, og det må være postet innlegg jevnlig, og relativt ofte, gjennom hele perioden).
 4. Bloggeren kan ikke lenke til eller omtale en annen blogg som bloggeren selv eier/skriver utenfor blogg.no (å linke til egne gjesteinnlegg hos andre bloggere er selvfølgelig tillatt).
 5. Bloggeren må gi oss fødselsnummer og skattekommune (for uthenting av gyldig skattekort eller frikort), evt. være selvstendig næringsdrivende.
 6. Bloggeren må før utbetaling kan skje oppgi fullstendig navn, adresse, gyldig e-postadresse og telefonnummer. Dette gjøres hvert kalenderår, og ved endringer i kontaktinformasjonen, via et fastsatt skjema. Sender du inn skattekort eller frikort trenger vi kontonummeret pengene skal settes inn på. Er du selvstendig næringsdrivende må du sende oss en faktura.
 7. Bloggeren må stille en ekstra annonseplass til disposisjon for samarbeidet. Annonseplassen og format bestemmes av blogg.no i hvert enkelt tilfelle.
 8. Bloggen må være innenfor vårt regelverk.
 9. Mindreårige bloggere (under 15) må ha foresattes skriftlige tillatelse.
 10. Det blir ikke foretatt utbetaling dersom disse eller andre gjeldende betingelser eller regler ikke blir fulgt.
 11. Ta forbehold om skrivefeil og at betingelsene kan endres underveis.
 12. Blogg.no tar ikke ansvar for forsinkelser eller manglende utbetalinger som skyldes feil eller mangelfull informasjon fra bloggeren. Det er bloggerens ansvar å oppdatere oss dersom det oppstår endringer i kontaktinformasjon, kontonummer eller lignende.

 

Det gamle regelverket finner du her

Problemer med iPhone-appen til blogg.no?

01.03.2012 kl.17:52
Skrevet av blogg.no

 

Dessverre har flere brukere de siste dagene opplevd problemer med versjon 1.1 av appen for iPhone/iPad/iPod.
Det ligger nå ute en ny versjon av appen, versjon 1.2, der feilen er fikset.

Dersom du har problemer med iPhone-appen må du oppdatere til den nye versjonen.

 

 

Viktig melding fra blogg.no

31.03.2012 kl.15:16
Skrevet av blogg.no
Blogg.no, ACTA/SOPA/PIPA og hva som tillates på vår plattformBlogg.no har siden onsdag blitt utsatt for løpende tjenestenektangrep. Dette har ført til at våre nær 700 000 bloggere har blitt nektet ...
Tumbeasts by Matthew Inman
CC BY 3.0