Kategori: Drift

Innloggingsproblemer?

Innloggingsproblemer?

Dersom du har problemer med å logge deg inn på bloggen din kan det hende at du har hatt mange såkalte kall (tekniske henvendelser mellom din maskin og blogsoftserveren) mot blogsoft i løpet av en b...

Sperre mot hotlinking

Sperre mot hotlinking

Blogg.no tester for øyeblikket en sperre mot hotlinking av bilder som ligger på blogg.no's servere. HotlinkingHotlinking er et begrep brukt om det å bruke en link til et bilde som er lagret på et ...

Forslagskasse

Forslagskasse

Gode idéer?Noe du syns vi mangler på blogg.no?Noe som burde vært annerledes? Nå kan du sende inn forslag til endringer og nye funksjoner her.(FAQ >> Kontakt >> trykk på "Forslagskass...