Blogger og opphavsrett - hva er tillatt bruk av andres materiale?

Alt som ligger på internett kan kopieres. Når du blogger benytter du deg av egenskrevet tekst, egne bilder, og i noen tilfeller andres tekster, bilder og videoer (f.eks. tekst og bilder du har funnet på nettet). Her er en kort innføring i hva som er lovlig bruk av andres materiale.
 

 

Opphavsrettslig beskyttelse

Åndsverksloven beskriver opphavsretten. Opphavsretten beskytter opphavsmannens (den som har laget verkets) økonomiske og ideelle rettigheter til sitt åndsverk. Opphavsretten dekker skriftlige verk, muntlige foredrag, sceneverk, film, foto, maleri, tegninger, skulpturer, kunst, kart, programmer og oversettelser oversettelser av verk. Opphavsretten verner verkets utforming (det ferdige resultatet), men ikke ideer, teknikker, kunnskap eller metoder som er brukt ved framstillingen av verket.

Opphavsretten gir opphavsmannen enerett til eksemplarfremstilling og til fremføring for allmennheten. Den gir også rett til å bli navngitt ved bruk av verket og til å motsette seg endring og gjengivelse av verket.

Dersom en person som ikke har opphavsrett til et materiale, ønsker å benytte dette eller fremstille eksemplarer, må det innhentes tillatelse til dette fra opphavsmannen.

Det kan fremstilles enkelteksemplarer til privat bruk, så fremt det ikke gjøres til erværvsformål.

For deg som blogger betyr dette at du ikke bare kan kopiere ting du finner på andre nettsteder, enten det er tekst fra en annen blogg, en nyhetsartikkel eller et bilde du finner i google. Du kan heller ikke bare ta printscreens av andres ting og bruke det som om du eier det, det regnes som kopi (eksemplarfremstilling).  Alt som ligger på internett eies av noen, og man skal innhente tillatelse før man bruker det. 

Samtidig beskyttes du og bloggen din av opphavsretten. Andre har ikke lov til å kopiere ditt innhold og bruke det uten at du har godkjent det.
Oppgir du en kontaktadresse i bloggen din er det større sjanse for at noen som ønsker å bruke noe du eier spør deg om lov, i stedet for bare å ta det.

Privat bruk betyr at du for eksempel kan kopiere et bilde noen andre eier, og bruke det som skrivebordsbakgrunn på din egen PC, eller printe ut en tekst for å henge den på veggen din. Du kan også lagre lokale kopier av nettsider og lignende på din egen datamaskin, men du har ikke lov til å dele/distribuere dette materialet videre.
 
 

Å spørre om lov!

Ved bruk av et åndsverk ut over sitatrett og eksemplarfremstilling til privat bruk, skal opphavsmannen kontaktes. Det må da avklares hva som skal publiseres, på hvilken måte det skal publiseres og i hvilken sammenheng. Dersom materialet skal benyttes på en annen måte på et senere tidspunkt, må det innhentes en ny tillatelse fra opphavsmann.

Dersom den som eier åndsverket er under 15 år, skal foresatte gi tillatelse til bruk. Dersom opphavsmannen er mellom 15 og 18 år, kan opphavsmannen selv gi tillatelse, men foresatte skal informeres.

Noen ganger er ting lisensmerket (Creative Commons), med f.eks. CC-BY eller CC-BY-NC. Da må du følge reglene for disse. Her kan du lese om CC-lisenser.
I andre tilfeller har du kanskje allerede kjøpt lisens til å bruke noe, for eksempel en fin font, eller et bilde fra et nettsted som selger slike. Da må du følge lisensvilkårene fra stedet der du kjøpte materialet.

Det er heller ikke alltid lett å se hvem som har opphavsretten til materiale man finner på internett. Bilder kan være delt så mange ganger at det er umulig å finne ut hvem man skal spørre. I andre tilfeller har opphavsmannen bare lagt ut bildet for at andre skal kunne bruke det som de vil, uten tanke på kreditering.  Det har etterhvert blitt vanlig at bloggere som henter bilder fra Google bildesøk krediterer Google i stedet for den faktiske opphavsmannen. Noen ganger er det helt greit, andre ganger kan det være lurt å gjøre den ekstra innsatsen for å finne ut hvem som eier et bilde eller en tekst man har lyst til å bruke. Om du kopierer bilder, hele innlegg eller artikler kan det gjøre deg erstatningspliktig ovenfor opphavsrettighetshaveren.
 

I Google kan du spesifikt søke etter bilder som er merket tillatt for gjenbruk. Sjekk alltid websiden der bildet ligger for å se om det er vilkår knyttet til bruken, f.eks. lenke tilbake til websiden eller at fotograf skal oppgis.


(trykk for større bilde)
 

Videoer som ligger på f.eks. YouTube kan i de fleste tilfeller embeddes i bloggen din. Selv om eieren av videoen tillater denne typen bruk har du ikke lov til å laste ned (kopiere) videoen til din egen maskin og deretter laste den opp på en annen tjeneste (som f.eks. blogg.no) som om den var din egen. 
 

Bilder av andre personer

Husk også at du ikke kan legge ut bilder av andre uten tillatelse. Dette gjelder selv om det er du selv som eier bildet.

§ 45c i åndsverkloven sier:

Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når
a)    avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
b)    avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
c)    bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,
d)    eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
e)    bildet brukes som omhandlet i § 23 tredje ledd ("Offentliggjort personbilde i form av fotografisk verk kan gjengis i skrift av biografisk innhold.") eller § 27 andre ledd ("Loven er heller ikke til hinder for at verk brukes i forbindelse med etterlysning, i etterforskning eller som bevismiddel.").

Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

 

Sitatretten

(ingen regel uten unntak)

Sitatretten gir rett til å sitere fra et verk som er opphavsrettslig beskyttet, uten å innhente samtykke fra rettighetshaver først. Et sitat skal være en mindre del av et åndsverk eller kunstnerisk prestasjon, gjengitt i en sammenheng.
Sitatet må settes inn i en sammenheng, og verket sitatet settes inn i må ha selvstendig verkshøyde for at sitatet skal være lovlig.

For deg som blogger betyr dette at du lovlig kan "låne" en liten bit av andres tekst så lenge du selv skriver en tekst rundt dette (sammenheng). Du skal også kreditere opphavsmannen. For sitater hentet fra andre blogger/nettsider vil kreditering som oftest bety en henvisning til personen og/eller link til det originale innlegget/artikkelen. Når det gjelder film er det mulig å benytte et kort klipp av en video dersom det krediteres til opphavsmannen.

 

Kilder / les mer:
http://no.wikipedia.org/wiki/Opphavsrett
http://www.ntnu.no/mms/faq
LovData: Åndsverkloven

http://www.slideshare.net/morsilla/opphavsrett
http://www.slideshare.net/elsnes/opphavsrett-og-personvern
http://www.slideshare.net/elsnes/om-opphavsrett-og-cc

6 kommentarer

har aldri tatt andres ting , men har respekt for andres ting

I det nyeste blogginnlegget mitt (link: http://jessicabalici.blogg.no/1493262800_det_norske_skolesystemet_har_feilet_oss.html) har jeg et bilde av ei jente som ligger over skolepulten. Ansikt vises ikke, og bildet er lånt fra en artikkel i VG.

Blir jeg da nødt til å finne ut hvem som er avbildet for så å spørre vedkommende om tillatelse til å bruke bildet, eller går dette under

"Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når

a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse,

b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet"

og kan dermed brukes uten vedkommendes samtykke?

JessicaBalici.blogg.no: Jeg antar at VG skriver hva deres kilde er, og jeg ser du har skrevet at din kilde er VG. Så tipper nok det er godt nok i dette tilfelle.

Hei

Har idag lagt ut bursdagsbilder av de kongelige barna i Sverige. Bilde er kopiert fra kungahuset sin side på en, og jeg har skrevet hvem som har tatt bilde. Er dette lov?

Eline Johansen: Hva sier informasjonen på websiden om bruk av bilder derfra? http://www.kungahuset.se/royalcourt/media/imagegallery/usingimagesoftheroyalcourtsweden.4.70e7de59130bc8da54e800024470.html

Sånn jeg forsto det, har jeg gjort det riktig, og at det er lov

Skriv en ny kommentar