Hvordan skal jeg forstå alle tallene?

Lurer du av og til på hva trafikktallene egentlig forteller deg? Hvorfor Google Analytics og blogsofttallene aldri er like og hvorfor vellykkede Facebookdelinger ikke gjenspeiles i tallene på bloggen din? Svarene er ikke så vanskelige som man skulle tro.

Tallene i blogsoft

Dette er de faktiske lesertallene bloggen din har hatt på blogg.no. De oppsummeres løpende på dato. Dersom en person har besøkt bloggen din så vil det være synlig i antallet lesere. Det er dette tallet som danner grunnlaget for topplistene du finner på kommunesidene som eksempelvis denne for Bergen kommune, på forsiden av blogg.no og på blogglisten.no. Antall lesere fordeles mellom norske besøk og internasjonale. Det er de norske leserne som blir vist som besøk på topplistene. Sidevisningene er hvor mange ganger hovedsiden av bloggen din og enkeltblogginnlegg er lastet inn i en browser for å bli lest. En leser kan ha lest flere innlegg hos deg, eller besøkt bloggen din flere ganger i løpet av en dag. Derfor er ofte antallet sidevisninger større enn antall lesere.

GA avviker ofte

Mange velger å legge inn et eget Google analytics script på bloggen sin. Det Google gjør er på mange måter det samme som blogsoft gjør, men mens blogsoft teller på servernivå så teller google scriptet sitt når det er lastet inn. Det skal ikke være store avvik, men fordi det er to forskjellige tellerverk som teller på forskjellige måter så er man dømt til å få ulike resultater. Det skal ikke være store forskjeller, men det er mer sannsynlig at tallene avviker enn at de er like.

Facebook

Facebookstatistikken er noe mer sammensatt. Hva betyr det at et visst antall snakker om posten din? Eller total rekkevidde? Og hvorfor kan tallene fra facebook se vesentlig høyere ut enn det både blogg.no og google analytics viser?

I dette tilfellet er det ikke forskjellig metode som fører til ulikhetene, men at det er forskjellige ting som måles. Det er epler og pærer med andre ord.

Facebook måler delingen din og hvordan den spres på deres tjeneste -- helt uavhengig av bloggen din. De teller for eksempel hvor mange som liker delingen din, men ikke hvor mange som leser det du har delt. Det er ikke uvanlig at man får mange flere «likes» på facebook enn det er personer som faktisk klikker seg inn på bloggen din og leser innlegget. Rekkevidde er også en måling som begrenser seg til Facebook. Det er tallet på hvor mange som er blitt eksponert for delingen din. Ikke hvor mange som faktisk har sett den, likt eller klikket på den.
 På bildet ser du at denne facebookposten til blogg.no har blitt vist for i underkant av 24 000 personer mens de har vært logget inn på Facebook. Av disse har 33 klikket at de liker innlegget, og 30 av disse var på den delingen du har delt, mens tre likes er på en eller flere av de fem delingene av posten. Det er 963 som har klikket på posten, men kun 685 av dem har klikket på lenken som har ført til bloggposten. 278 av dem har klikket inn på Facebookrelaterte lenker i forbindelse med posten. Vi kan derfor trygt konkludere med at Facebook har gitt blogginnlegget 685 besøk siden posten ble delt, men det kan være samme bruker som klikker flere ganger, så hvor mange unike norske lesere dette er må man spekulere i. To personer synes forøvrig at den delingen var så dårlig at de bestemte seg for å skjule fremtidige delinger fra blogg.no. Trist, men sant.

5 kommentarer

Hvordan legger man inn koden fra Google Analytics? Har fått selve koden og script, men hvor jeg skal legge det inn finner jeg ikke ut av..

Elysian: Dette kan du legge inn under "Avansert design" - "Widgets"

Hi there,

It is not working just to copy the code and paste it in "Widgets". I tried to put the code directly in the footer and in the body "Forsiden" - it is not working either. You need to provide us with a little more information about WHERE and HOW to send and put the google analytics code.

Dobri Zhekov

CEO of Alexandragloss.

Dobri Zhekov: Try putting it under in the design files. (All 4 of them)
HTML -> Forsiden, innlegg, kategori and arkiv.

Thank you,

Now everything is working fine,

Best regards

Skriv en ny kommentar